Elke dag, net iets meer!

Zorgvrijwilligers

Al jaren is de vraag naar zorgvrijwilligers groter dan het aanbod. Met de toenemende zorgkosten zal de vraag naar zorgvrijwilligers alleen maar toenemen. 

Zorgvrijwilligers dragen eraan bij dat activiteiten en taken waarvoor minder geld beschikbaar is, toch door kunnen gaan.

Wat doet een zorgvrijwilliger?

Bij een zorgvrijwilliger staat het geven van persoonlijke aandacht binnen de zorg centraal. Vrijwilligerszorg kent verschillende vormen en is laagdrempelig. Voor sommige diensten is meer deskundigheid nodig dan voor andere.

Als zorgvrijwilliger:

  • bied je praktische ondersteuning aan mensen met of zonder een medische beperking
  • ondersteun je ouderen die in een sociaal isolement leven
  • bied je aandacht en ondersteuning aan terminaal zieken en hun naasten

Waarom een zorgvrijwilliger?

Een zorgvrijwilliger geeft de mantelzorger de mogelijkheid om iets voor zich zelf te doen, even niet te hoeven zorgen. Deze ontspanning maakt dat de mantelzorger het zorgen voor zijn naaste langer volhoudt op een prettige manier. En de zorgvrager heeft een paar leuke uurtjes met jou als vrijwilliger. Om die vaak lichamelijke, maar zeker ook psychische taak vol te kunnen houden moet de vaste mantelzorger er eens tussenuit kunnen, om van een welverdiende rust te kunnen genieten. De duur van de inzet van de zorgvrijwilliger gebeurt in overleg

Wat vragen wij van onze zorgvrijwilligers?

  • in ieder geval affiniteit hebben met verpleging en verzorging
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • je flexibel kunnen aanpassen aan de (zorg)situatie en de wensen van de zorgvrager
  • zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen
  • het bieden van huishoudelijke ondersteuning