Elke dag, net iets meer!

ALS U IN NEDERLAND WOONT, MAAR ZORG

WIL ONTVANGEN IN SURINAME

Iedereen in Nederland is door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor lang-en kortdurige zorg en ondersteuning. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient u een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie bepaalt welke zorg u nodig heeft en hoeveel uren. Het aanvragen van een indicatie voor uw zorgverlening, kan ook geregeld worden vanuit het ziekenhuis, de huisarts of een andere gezondheidsinstelling. Met een indicatie kunt u op twee manieren de invulling van de zorg bij ons regelen:

1. Zorg in Natura

Als u in Nederland over een indicatie beschikt verzorgen wij uw thuiszorg in Suriname. De zorg wordt via het zorgkantoor vergoed. Zoals u gewend bent betaalt u wel een eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Mens & Zorg Thuiszorg verzorgt de gehele administratieve procedure en ook de declaratie van uw zorg naar de zorgverzekeraar toe.
Wat hebben wij van u nodig?
  - Geldige zorg indicatie
  - Polisnummer zorgverzekeraar
  - Factuur van uw eigen bijdrage aan het CAK

2. Zorg met een Persoonsgebonden Budget

U krijgt van het CIZ een indicatie voor Thuiszorg toegewezen en een PGB budget waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. 
Wij zullen de zorg voor u zoveel mogelijk verlenen gebaseerd op uw wensen. In de offerte die u van ons ontvangt vindt u overzichtelijk de afspraken terug die u met ons gemaakt heeft TBV uw zorgverlening. Bij een Persoonsgebonden Budget is de eigen bijdrage al verrekend met het aan u toegewezen zorgbudget.
  
Als u meer informatie wenst over uw zorg in Suriname of de zorg voor een familielid in Suriname, dan bent u vrij om contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Onze particuliere zorg

 

Als uw zorg niet vergoed wordt door de AWBZ en er dus geen indicatie aan u wordt verleend door het CIZ, bieden wij u de mogelijkheid om particuliere thuiszorg te leveren.

Tussen u en Mens & Zorg Thuiszorg worden afspraken gemaakt over de zorgbehoefte en het tarief waartegen de zorg wordt verleend. Alle gemaakte afspraken staan overzichtelijk omschreven in een Zorgovereenkomst.

Facturatie over de verleende zorg vindt altijd per maand achteraf plaats.

Het eerste halfuur zorg geven wij u overigens graag eenmalig cadeau!

Heeft u particuliere zorg nodig? Vraag direct hulp aan bij Mens & Zorg Thuiszorg

Spoed zorg nodig?

Heeft u met spoed zorg nodig? Bel dan +597 425975 of +597 8990121. De zorg zal direct door onze instelling verleent worden, waarna de indicatiestelling door het CIZ achteraf zal plaatsvinden.