Elke dag, net iets meer!

FAMILY CARE

“Zorg voor de Mantelzorger”

De rol van mantelzorgers en het sociale netwerk van de cliënt

  •     Hoe haken we aan bij wat voor cliënt en mantelzorger belangrijk is?
  •     Hoe kunnen mantelzorgers op een goede manier betrokken worden bij de invulling van het zorgleefplan?
  •     Hoe kan ik de communicatie met mantelzorgers, familie en andere bekenden uit het netwerk van de cliënt verbeteren?
  •     Wat mogen mantelzorgers wel en niet doen op het gebied van zorg?

Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomsten die Mens & Zorg Thuiszorg organiseert voor mantelzorgers en anderen geïnteresseerden: Family Care! 

‘Eén op de vijf mantelzorgers in Suriname geeft aan zich overbelast te voelen’. Mantelzorgers geven aan het zwaar te hebben. Ondanks dat mantelzorg veel voordelen biedt, is het ‘niet voor iedereen alleen maar mooi’ om voor een familielid of naaste te zorgen. Vaak is het lastig om de zorg te combineren met een baan of met de zorg voor kinderen. Zeker als een patiënt niet meer goed kan communiceren of weinig kan is de zorg zwaar, aldus Hoogendijk.

Thema: Familieparticipatie

Familieparticipatie, het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid, staat volop in belangstelling. Het goed invoeren van familieparticipatie kost tijd, maar levert daarna veel op: tevreden cliënten, betrokken familie en blije medewerkers. Hoe kan de familie meer betrokken worden bij hun naaste? Dat kan uiteraard op vele manieren. Om een houvast te bieden kan gebruik gemaakt worden van de COUP Methode. Het basisidee is om de sociale betrokkenheid in een wijk te bevorderen.

COUP Methode - Werkwijze COUP

COUP staat voor: 

Contact leggen

Ondersteunen

Uitnodigen

Participeren

Contact leggen

Een eerste onontbeerlijke stap op weg naar familieparticipatie is contact maken met familieleden die bij hun naaste komen: groeten, een praatje maken, vragen hoe het gaat. Contact leggen betekent niet eindeloos alles aanhoren. Maar wel: familieleden herkennen, belangstelling tonen, zodat ze zich welkom en thuis voelen. Laat daarbij ook zien wie je bent en wat je doet als medewerker. Zo ontstaat er contact over en weer. Dat leidt weer tot wederzijds vertrouwen en verdere interactie.

Ondersteunen

Het kan voor familieleden lastig zijn om contact te blijven houden met hun naaste. Bijvoorbeeld omdat ze als mantelzorger overbelast zijn geraakt en alle zorg graag (even) loslaten. Of omdat ze niet meer weten hoe ze een gesprek kunnen aanknopen met hun vader, tante of opa die hen niet meer herkent vanwege dementie. Ook kunnen schuldgevoelens en gevoelens van machteloosheid een rol spelen. Medewerkers kunnen familie hierbij ondersteunen. In de vorm van een luisterend oor, met tips voor familie over manieren om nog contact te maken, of hen door te verwijzen naar ondersteunende instanties. 

Uitnodigen

Familieleden, buren en vrienden hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. Daar hebben ze een bepaalde invulling aan gegeven toen hun vader, moeder, tante, opa nog thuis woonde. Ze toonden hun betrokkenheid. Voor familieleden en anderen moet het duidelijk zijn dat deze betrokkenheid ook mogelijk en zelfs zeer gewenst is binnen de verblijfszorg of als hun naaste hulp thuis krijgt van een zorgorganisatie. Laat familie ook zien welke activiteiten de organisatie onderneemt en nodig hen daarvoor uit.

Participeren

Het is mooi als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbevinden van hun naaste en zelfs aan het welbevinden van andere cliënten. Ze kunnen op stap gaan, hun handen uit de mouwen steken bij activiteiten, tijdens het eten of bijvoorbeeld met klussen in de tuin. Ze kunnen iets meenemen voor de hele groep of iets organiseren. Zo is er een heel scala aan activiteiten te bedenken. Vraag wat ze zelf kunnen en willen doen en maak daar afspraken over.

Wilt u meer informatie over de Family Care bijeenkomsten?

Dan kunt u hiervoor een afspraak maken om langs te lopen op ons kantoor gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat 115 (boven). U kunt natuurlijk ook altijd even bellen met ons via: 425975 / 8990121. Wij staan u graag te woord.