Elke dag, net iets meer!

Zorg met pure passie als hoofdingrediënt

Wij zijn een erkende en gecertificeerde thuiszorginstelling. Iedereen die zorg nodig heeft en woonachtig is in Paramaribo kan bij ons terecht. Door ons kleinschalige karakter schakelen we snel en efficiënt.

De organisatie

Mens & Zorg Thuiszorg is opgericht in 2006 en heeft vanaf de eerste dag een bedrijfscultuur waarbij een groot belang wordt gehecht aan waarden als respect, samenwerkend, professionaliteit en efficiency. Dat laatste aspect uit zich in de afwezigheid van wachtlijsten en een unieke, snelle inzet van uw zorgvraag, als het moet binnen 24 uur! Wij waken er verder voor een organisatie te zijn waarbij "ondernemerschap" een grote rol speelt. Nieuwe visies en ideeën worden er niet als bedreigingen, maar juist als kansen gezien!

Onze holistische filosofie

Wij werken vanuit een holistisch visie op zorg. Iedere cliënt is immers op zoek naar een eigen invulling van de zorgbehoefte en dit geldt ook voor de zorgverlener. Bij onze organisatie proberen we beide optimaal op elkaar af te stemmen. En dit leidt in de meeste gevallen tot een prachtig resultaat; blije cliënten en tevreden medewerkers.

Regie over uw eigen leven

Bent u bang de regie over uw leven te verliezen als u een beroep doet op thuiszorg? Wij willen deze angst graag wegnemen. Bij onze werkwijze staat alles in dienst van het behoud van uw (sociale) redzaamheid. Hierbij houden we rekening met uw wensen, maar ook uw sociale omgeving en levensbeschouwing.

Gepassioneerde medewerkers

Wij werken uitsluitend met gedreven professionals. Empatische zorgverleners, die hun werk uitoefenen, gedreven door passie voor hun vak en hun medemens. Onze medewerkers zijn meer dan alleen handen aan het bed. Zij leveren integrale zorg, waarin uw leefomgeving centraal staat.

Een 8 op ons zorgrapport!

Om de twee jaar wordt de zorg die aan u geboden wordt, geëvalueerd.  Dit gebeurt via het klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Een absulute must om onze service en diensten constant te kunnen verbeteren. 

Cliëntenraad

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat de cliënten van instellingen in de ouderenzorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. Het doel van de cliëntenraad is om vanuit cliëntenperspectief een bijdrage te leveren aan een goede zorg- en dienstverlening door de organisatie. Onze cliëntenraad bestaat uit 3 leden en vergaderd minimaal 4 keer per jaar.

HKZ certificering

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. Onze HKZ certificering garandeert u als klant dat u te maken heeft met een solide onderneming die voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van haar zorgaanbod en aan de kwaliteit van de zorgprocessen.