Elke dag, net iets meer!

Mens & Zorg Thuiszorg; uw ideale partner op thuiszorg gebied!

Als gezondheidsinstelling wilt u uw patiënten de beste zorg bieden. Ook wanneer uw zorgtaak is voltooid en de patiënt thuis nog zorg nodig heeft! In samenwerking met een thuiszorginstelling zorgt u ervoor dat de patiënt een volledig zorg- en welzijnspakket wordt aangeboden. Bij ons kunnen uw zorgvragers terecht voor all soorten vorm van zorg. 

Korte lijnen en daarmee behoud van het persoonlijke aspect

Bij het aanvragen van zorg zijn heel wat organisaties betrokken. Het vergt veel papierwerk en dan is de zorg nog niet een gestart.  Wij willen de zorgvrager graag zo snel mogelijk kunnen helpen en hebben vanwege onze kleinschaligheid en de korte lijnen ook de mogelijkheid om op zeer korte termijn zorg te leveren. Het voordeel voor u als gezondheidsinstelling is dat de doorverwijzing van uw cliënt/patiënt een goede doorstroom heeft.

Een snelle invulling van de zorgvraag

Bij ons zijn er geen wachtlijsten. Door onze kleinschaligheid en korte lijnen kunnen wij, indien gewenst, binnen 24 uur zorg leveren. Wij beschikken over vakbekwame kantoormedewerkers die nauw samenwerken met onze zorgplanners en die direct de zorgvrager kunnen matchen met de juiste zorgverlener.

Een trouwe partner in de zorg

Bij Mens & Zorg Thuiszorg staat de cliënt centraal. Hierbij speelt ook zijn of haar  leefomgeving een grote rol. Naast familieleden en kennissen bestaat deze leefomgeving ook uit contacten met bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Wij leveren onze zorg in nauwe samenwerking met de eerstelijns- en tweedelijnszorg. Wij hechten daarom grote waarden aan het onderhouden van goede contacten met organisaties die actief zijn binnen de gezondheidszorg.

Kwalitatieve zorg en inzet van deskundige zorgverleners

Wij zijn een HKZ gecertificeerde instelling, wat betekent dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en de borging van onze primaire processen.  Daarnaast brengen we de kwaliteit ook in de praktijk tot uiting door onze gekwalificeerde medewerkers en het telkens weer opnieuw toetsen van hun bekwaam- en bevoegdheden. Dit doen we middels jaarlijkse bijscholing bij een erkend opleidingsinstituut.

Een actieve cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft onder onze cliënten. Het doel van de cliëntenraad is om vanuit cliëntenperspectief een bijdrage te leveren aan een goede zorg- en dienstverlening door de organisatie.

Een 8 op ons zorgrapport

Om de twee jaar wordt de zorg die aan u geboden wordt, geëvalueerd.  Dit gebeurt via het klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Een absolute must om onze service en diensten constant te kunnen verbeteren. In het meest recente onderzoek scoren onze medewerkster gemiddeld een dikke 8. Een score waar we beste een beetje trots op mogen zijn.